Grupul de cercetare Planificarea conservării diversității biologice are ca scop înțelegerea modului în care o mai bună guvernanță a resurselor, teritoriului, speciilor și comunităților biologice poate îmbunătăți reziliența sistemelor social-ecologice și bunăstarea societății în România și Europa.

Principalele subiecte abordate de grupul nostru sunt:

– Ecologia speciilor și comunităților biologice (ecologia deplasării animalelor, selecția habitatelor, ecologia populațiilor);
– Schimbări în distribuția speciilor la scară continentală;
– Planificarea sistematică a conservării;
– Guvernanța de mediu (analiza rețelelor sociale, politici de mediu, evaluarea impactului asupra mediului);
– Conflicte om-specii sălbatice.

Până în prezent am abordat acest probleme pentru categorii taxonomice și spațiale diverse, de la carnivore mari la reptile, de la o arie protejată la continente sau rețele continentale de arii protejate.